Index
Porin Enäjärvi on pieni ja lähes umpeenkasvanut järvi pikatien ja rautatien puristuksessa merenrannan ja asutuksenkin läheisyydessä. Järvellä todettiin 2020 Suomen ensimmäinen sisämaanpesintä ja kolonia on nyt kasvanut yli kahteentuhanteen pesään huolimatta merikotkien ankarasta predaatiosta. Porin edustan merialueella pesivät merimetsot ovat tästä syystä hylänneet vanhat ja perinteiset maapesimäsaarensa ja siirtyneet pesimään puissa joka selittää Enäjärven kannan nopean kasvun. Merikotkat eivät vielä ole oppineet saalistamaan merimetsoja suoraan pesästä, mutta jos poikanen pesästä lähtiessään laskeutuu maahan, niin se joutuu kotkien saaliiksi saman tien. Vedessäkään eivät merimetsot ole turvassa. Videossa (1.03 - 1.48) merikotka laskeutuu puusta veden pintaan ja palaa saman tien takaisin poikanen kynsissään jonka se nauttii oksalla ison vesikiven yläpuolella. (1.48 - 2.18)  Video on kuvattu lyhyellä vieralulla Enäjärven rannassa 8/7/ 2023 jolloin merikotkia päivysti pelkästään kolonian pääsaaressa 13 yksilöä.  Ääni on aito kameraan tallentunut mutta kohinainen tuulesta ja maantieliikenteestä johtuen.
 janeerala //