Etusivulle 
                             

                                         
                                            
                                                      ILMASTA TEORIAA,   26/7 - 2005                                          
                                          
                                               Jazzit tulivat ja menivät,  mutta sadekausi
                                               senkun näyttäisi jatkuvan. Minun mielestäni
                                               substralia on jo saatu riittävästi, mutta ehkä
                                               jossain on vielä joku pläntti lannoittamatta.

                                               Vähemmänkin ulkona liikkuvat kansalaiset
                                               lienevät havainneet, miten kasvustot ovat
                                               lisääntyneet kaikkialla, eli koko Suomi on
                                               rääseiköitymässä,  kasvamassa umpeen.
                                               Ennen metsät olivat suhteellisen avarat ja
                                               helppokulkuiset, ja saaristossa oli mukava
                                               kierrellä rantoja kävellen.
                                                      
                                               Tänään metsät ovat taimikkoituneita hakkuu-
                                               aloja, joitten läpi tuskin pääsee edes panssari-
                                               vaunulla, ja rannat muistuttavat enemmänkin
                                               mangroveviidakkoa jota täydentää vielä
                                               vesirajassa rehottava ruovikko.

                                               Merkittävin syy tähän ilmiöön löytyy ilmakehän
                                               typpilaskeumasta, joka Suomessa on 10-20 kg
                                               hehtaarille. Pahimmilla alueilla Euroopassa se
                                               on jopa 100 kg/ha. Täällä sen huomattavin
                                               aiheuttaja on liikenne, ja sen kasvua kiihdyttävä
                                               vaikutus lisää mm. havupuitten pituuskasvua
                                               noin 20% vuodessa.

                                               Sensijaan en ole varma, onko kukaan keksinyt
                                               liittää ravinnepitoisuuden nousun selitykseksi
                                               lisääntyneeseen sateisuuteen kesäaikaan.

                                               Jos ei, lienen ansainnut vähintäänkin säätieteen
                                               Nobel-palkinnon.  Kas näin..                           

 
                                                  
                                                 Atlanttisten matalapaineitten kulkua Suomeen
                                                 on yleisesti säädellyt
Venäjän  yllä lepäävä
                                                 korkeapaine,
jonka lieve on kesäisin ulottunut
                                                 maahamme. Viime vuosina on tämä
ns. manner-
                                                 korkean alue pienentynyt,  ja sen
seurauksena
                                                 matalapaineet pääsevät
esteettä Suomen yli,
                                                 kun ne aikanaan joutuivat kiertämään korkea-
                                                 paineisen ilmamassan.

                                                 Tämä luonnollisesti tiedetään, eikä siinä sinänsä
                                                 ole mitään uutta. Sensijaan ei tietääkseni tunneta
                                                 syitä, minkä takia mannerkorkea on muuttunut.

                                               
Minulla on tähän liittyvä hypoteesi.

                                                Typpilaskeuma ja ilman hiilidioksidipitoisuuden
                                                lisäys ei rajoitu pelkästään Suomen alueelle,
                                                vaan ulottuu pitkälti yli asutetun pohjoisen
                                                hemisfäärin. Jos täällä kaikki rehevöityy ja
                                                kasvaa umpeen, niin miksi kehitys ei olisi näin
                                                myös Pietarissa tai Moskovan maaseudulla?                           

                                                Typpilaskeuman aiheuttama lisääntynyt
                                                kasvillisuus ja lehtivihreä yhdistettynä
                                                mahdolliseen heikentyneeseen maatalouteen,
                                                tuottaa vähemmän tummia pintoja, eli maa-
                                                aloja joista auringon säteily pääsee kehittämään
                                                lämpimiä nousuvirtauksia.

                                                Tämä taas johtaa vähäisempään korkeapaineen
                                                syntyyn, ja tässä olisi selitys miksi Venäjän
                                                mannerkorkea on pienentynyt.


                                                                     


                                  

                                              Saadaksemme takaisin aurinkoiset kesämme,
                                              ei näin ollen tarvitse tehdä muuta kuin poistaa
                                              ylimääräinen typpi ilmakehästä minkä  kasvit
                                              kylläkin tekevät puolestamme. Jos taasen emme
                                              kaipaa ilmakehästä tulevaa lisälannoitusta, on
                                              tilanne hieman konstikkaampi. Pitäisi vähentää
                                              typen syntyä, ja sehän merkitsisi liikenteen
                                              päästöjen vähentämistä, mikä täällä tunnetusti
                                              ei taitaisi olla niitä helpoimpia tehtäviä.

                                              Lisäksi tätä vastustaisivat henkeen ja vereen
                                              MTK, metsäpiirit, Metla, paperiteollisuus ja kaikki
                                              mahdolliset metsänomistajajärjestöt. Onhan paljon
                                              mainostettu puuntuotannon kasvu juuri lannoituksen
                                              ja typpilaskeuman ansiota, ja juuri tällä kasvulla on
                                              perusteltu lisääntyneet metsien hakkuutavoitteet.
                                              Tässä olisikin vähintään Nobelin rauhanpalkinnon
                                              arvoinen mitali sille, joka siinä onnistuisi.                                                                                  
                                                                               Jos olettamukseni kasvillisuuden lisääntymisen
                                        yhteydestä matalapaineitten kulkuun pitää
                                        paikkansa, tarkoittaa se yhä lisääntyviä sadekesiä,
                                        samalla kun syyn ja seurauksen kierre kiihtyy.
                                        Eli kysymys on hyvin tavanomaisesta ympäristö-
                                        poliittisesta asiasta, johon on vakiintunut käytäntö.
                                       
                                        Ei tehrä mittään.  Nautitaan kesästä.  Ja siitä, ettei
                                        kuivuus ainaskaan pääse yllättämään.                                      
                                                                         jan@janeerala.net