Etusivulle
                                                                RAUMLAINE  ANTOLOGIA,  9/2 - 2006


                                        Sain vihdoin skannattua vuodenvaihteessa
                                        valottamani filmin Suojan satamasta. Ison,
                                        20x25 cm:n dian  työstäminen vaatii omat
                                        kommervenkkinsä jotka poikkeavat massa-
                                        tuotannossa käytettävistä menetelmistä.


                                                            Mahtuuhan  yhteen  tällaiseen  laakafilmiin
                                                            56 kpl tavallista kinoruutua, ja skannattuna
                                                            siitä saa helposti jopa 2 gigatavun kokoisen
                                                            tiedoston.

                                                            Tällaista kuvaa pystyy suurentamaan  moni-
                                                            metriseksi ilman että erotuskyky tai sävyala
                                                            pahemmin kärsii.  Lisäksi  isolle filmikoolle
                                                            kuvattu on  geometrialtaan  erilainen  kuin
                                                            pienemmälle valotettu. Kuva on kolmiulottei-
                                                            sempi ja vaikutus
luonnollisempi,  ja se että
                                                            vanhoissa  historiallisissa  kuvissa  on usein
                                                            tiettyä selittämätöntä kauneutta, johtuu tästä
                                                            samasta syystä.
Ne kun on aikanaan valotettu
                                                           
isoille lasilevyille tai laakafilmeille.

                                                            Olen kuvannut  Raumalla sijaitsevan  Suojan
                                                            sataman  tiettyä  kolkkaa jokaisena vuoden-
                                                            vaihteena vuodesta -98 alkaen. Vaikka aika-
                                                            jänne on lyhyt, on kehityksen kulku helposti
                                                            nähtävissä.  Louheen,  betonin  ja murskeen
                                                            lisääntyessä, rantojen siistiytyessä  metalli-
                                                            verkkojen ja kulkulupien  taakse,  saa myös
                                                            rakenteellinen monokulttuuri ylivallan.

                                                                                   30/12 - 1998
                                                                                                                                          1/1 - 2000
                                                                                   30/12 - 2001
                                                                                     31/12 - 2002
                                                                                   31/12 - 2003
                                                                                   30/12 - 2005          jan@janeerala.net