Etusivulle                                                                        TYÖN ILOA,  12/5 - 2006


                                                             Rantojen mies teki jälleen ylevän vierailun
                                                             kaupunkiin juhlistaakseen voitonpäivää ja
                                                             kohentaakseen yleissivistystään. Kohteena
                                                             oli tällä kertaa kuvataiteilijain teosvälitys-
                                                             tapahtuma entisen  puuvillatehtaan tiloissa
                                                             jokirannan tuntumassa.

                                                             Retki tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden
                                                             korkeakulttuuristen aistinautintojen lisäksi
                                                             päästä näkemään omin silmin proletaarisen
                                                             ahkeruuden vaiheita, tosin ajalta ennen sen
                                                             Kiinaan siirtymistään.  Lisäksi naapurissa
                                                             sijaitsevasta yliopistokeskuksesta olisi hy-
                                                             vällä tuurilla saattanut sirota ilmaan ripaus
                                                             aitoa akateemista ilmapiiriä, jolle sillekään
                                                             ei rantojen mies suinkaan
ole yliherkkä.
                                                            
                                                             Urhea kulttuurisuoritus oli enemmän kuin
                                                             onnistunut. Erittäinkin kun paluumatkalla sai
                                                             vielä lepuuttaa silmiään Kokiksen
mahtavan
                                                            
vuoksen rauhoittavassa virrassa sekä ihailla
                                                             nykyisen kaupunkisuunnittelun hedelmiä
                                                             laajojen viheralueitten muodossa Karjaran-
                                                             nan viihtyisällä rantabulevardilla.
                                                                             Endhaltestelle. Perillä.
                                                                       Nykyjärjestyksen ohjesääntö.
                                                               Proletaarisen kulttuurin muistolähde.
                                                                                  Ohjesääntö II.
                                                                     Työmotivaation säätömittaristo.
                                                              Nykyarkkitehtuurin kepeää eleganssia.                                                                     Kokiksen aalloilla silmä lepää.          jan@janeerala.net