Etusivulle                                                                       DIVINA COMMEDIA,   9/6-2006


                                                            Harva ympäristöasia on saanut  niin  runsaasti
                                                            julkisuutta ja  nostattanut niin suuria tunteita
                                                            kuin Preiviikinlahden suojelu.  Eniten näyttää
                                                            mieliä kuohuttavan ehdotetut kulkurajoitukset.

                                                            Niin paljon kuin asiasta on puhuttu
ja kirjoitettu,
                                                            niin yllättävän harvat näyttävät olevan selvillä
                                                            siitä mitä ollan rajoittamassa ja missä. Suojelu-
                                                            alueen rajaus on suoritettu, mutta sitä koskevat
                                                            toimenpiteet eivät ole vielä lukkoonlyödyt.            
                                            

                                                            Preiviikinlahden saaristossa elämä jatkunee
                                                            entiseen malliin. Kuuminaisten saarissa on ollut
                                                            lintujen pesimäaikainen maihinnousukielto jo
                                                            90-luvun alusta. Toiminnot Katavassa ja Outoorin
                                                            retkisatamassa säilyvät ennallaan. Metsähallitus
                                                            aikanaan
katseli saarissa olevia sopimuksettomia
                                                            mökkejä läpi sormiensa, ja tällä hetkellä näyttää
                                                            siltä että valtio tekisi samoin.

                                                            Yyterin kahlaajaranta, eli ns. Lietteet ja sen ulko-
                                                            puolinen vesialue on ainoa jonne on kaavailtu
                                                            liikkumisrajoitusta myös pesimäajan ulkopuolella.
                                                            Käytännössä tämä haittaa vain lintuharrastajien
                                                            kulkemisia.

                                                            Leveäkarin rantaniityllä on ollut pesimäaikainen
                                                            kulkukielto jo 1950-luvulta lähtien.

                                                            Preiviikinlahden pohjukkaan on sen ruovikkoiselta
                                                            ja matalan veden osalta ehdotettu pesimäaikaista
                                                            kulkurajoitusta. Ruovikossa on vaikea kulkea jalan,
                                                            eikä vesialueella pääse sen mataluuden takia juuri
                                                            ruuhta suuremmalla veneellä. Alueelle kaavaillaan
                                                            hoitosuunnitelmaa laidunnuksineen, joka hidastaisi
                                                            pohjukan kiihtyvää umpeenkasvamista.


                                                            Lahden pohjukkaa kiertää EU-rahoitteinen pitkos-
                                                            polkureitti. Ilman pitkoksia olisi esim. Preiviikistä
                                                            Etelärantaan oikaiseminen jalkaisin mahdotonta.

                                                            Muistan vielä ajan jolloin Paarnoorin rantaniityiltä
                                                            oli lähes esteetön merinäköala. Nyt on kavuttava
                                                            Kaarluodon luontotorniin, mutta sieltä levittäytyvä
                                                            näkymä onkin Länsirannikon kauneimpia.


 

                                                                                   Preiviikinlahti?
                                           Kaarluodon tornista. Kauimpana vasemmalla häämöttää Preiviikin
                                           kalaranta, edessä Esko ja Siikakarin saaret. Tornin edustalla on
                                           vielä palanen umpeenkasvamatonta rantaniittyä jossa ruisrääkkä
                                           narisee.                                       Tornista Preiviikin kylän suuntaan. Välissä Paarnoorin venevalkama.
                                                                                       Eskonlahti.
                                                       Pitkospolku kulkee Kaarluodossa kauniin lehdon läpi.
                                                                 Paarnoori ja sen kesäinen venesatama.
 


          jan@janeerala.net