Etusivulle 
                             

                                         
                                            
                                                        SÄPPI,   17/7 - 2005
                                          
                                          
                                           Lintumiehet ovat olennainen osa Säpin nyky-
                                           historiassa.  Luotsien ja majakanvartijoitten
                                           poistuttua saaresta, he ovat muodostaneet
                                           lähes ympärivuotisen miehityksen yli viiden-
                                           kymmenen vuoden ajalta.

                                          
Lintumiehet toimivat myös eräänlaisena
                                           tasapainottavana tekijänä saarta hyödyntävien
                                           metsästäjien ja toistaiseksi pienimuotoisten
                                           matkailuyrittäjien joukossa. He ovat myöskin
                                           resurssiensa mukaan kunnostaneet saaren
                                           rantaniittyjä ja vesakoituvia alueita. Tieteellinen
                                           tutkimustoiminta ja siihen liittyvä lintu-
                                           havainnointi että rengastustoiminta on vuosi-
                                           kymmenten saatossa ollut valtakunnallisesti
                                           huomattavaa.
                                          
                                           Kaikki tämä on laajalti tunnettua, ja niinpä
                                           Porin kaupunki onkin tänä vuonna muistanut
                                           yhdistystä ruhtinaallisella 800 euron apurahalla.

                                           Tällaisia juolahti mieleeni, kun poikkesin tänään
                                           saarella, ja huomasin meneillään olevan aseman
                                           peltikaton kunnostustalkoot. Porin lintutieteellinen
                                           yhdistys hallinnoi toista majakan pihassa olevaa
                                           taloa,  joka toimii maamme toiseksi vanhimpana
                                           lintuasemana Ahvenanmaan Signilskärin jälkeen.

                                           Lisää vielä myöhemmin lintuasemasta ja sen
                                           toiminnasta, jossa minullakin on ollut pieni osa,
                                           ja jota ilman ei kohtaloni olisi kietoutunut niin
                                           tiiviisti yhteen Säpin saaren kanssa.

                                            Lisäksi linkki yhdistyksen omille Säpinsivuille.   


                                 
                                          
                                          
                          

 
                            Itse asemanhoitaja Holmes, yllätettynä kukkaispaidassaan ilman
                            turhia rensseleitä Kruununmöljän laiturilla.   Mitä miettii mies? 
                            Termodynamiikan toinen pääsääntö: Kaaos lisääntyy suljetussa järjestelmässä.
                 

                                Mutta katosta tulee varmasti kaunis. Jopa turistikin on otettu.

                                                       
                                             
                    
                         Prakalan vanha ammuskoppi. Lintumiehen tunnistaa nykyisin jalustasta.
 
 


Kyhmyhaahkakoiras Krävelissä. Sponde elis Ellillä ohiseilattuna!
Diletantille riittää iloa pienistäkin asioista.                  jan@janeerala.net