Etusivulle 

                           

                                          KANSALLISPUISTO (SIVU)TUOTTEENA,  18/8 - 2005
       
                                           
                                           

                                            On murheellista havaita, miten Selkämeren
                                            kansallispuistosta suunnitellaan matkailuelin-
                                            keinojen veturia. Onhan Rauman suunnalla
                                            hanke tosin alunperinkin
nimetty luonnon ja
                                            luontokohteitten tuotteistamisprojektiksi,
                                            mutta se, että koko kansallispuisto perustuu
                                            myynninedistämiseen, ei ole kovin kestävä
                                            ja mieltä ylentävä ajatus. Rauman kannalta
                                            se on vielä ymmärrettävissä, onhan sen
                                            edustalla olevalla saaristolla mahdollisuus
                                            profiloitua merimatkailukeskukseksi puiston
                                            antaman statuksen avulla, mutta muualla
                                            itse substanssi jää turismin suhteen pakosta-
                                            kin kovin heikoksi.

                                            Merialueitten viimeisille erämaisille ja luonnon-
                                            varaisille kohteille antaisi puistoon kuuluminen
                                            todennäköisesti paremman maankäyttöön
                                            kohdistuvan suojan kuin nykyinen yleiskaava.
                                            Suunnitellun puistoalueen nykyinen rajaus,
                                            Vakka-Suomen jäätyä kalankasvattamoineen
                                            pois, koskee kuitenkin pääasiassa vain jo
                                            nykyisinkin suojeltuja tai kaavassa vihreällä
                                            merkittyjä aloja, joten muutokset eivät olisi
                                            kovin merkittävät.


  

                                              
                                      
       Tunnustaen, että nykyisin on lähes mahdotonta
                                              perustella mitään hanketta ilman taloudellista
                                              perustetta, on kansallispuisto
silti senlaatuinen
                                              projekti, että sitä laadittaessa voisi edes
                                              hetkellisesti ajatella ns. ikuisuusasioita.
                                              
                                              Jos kansallispuisto perustuu  lyhyen tähtäimen
                                              taloudellisen hyödyn tavoitteluun, on mahdollista
                                              että koko hanke tulee pidemmällä aikavälillä
                                              toimimaan ainoastaan asetettuja tavoitteitaan
                                              vastaan. Viime aikaisten lausuntojen  valossa
                                              vaikuttaakin siltä, että suunniteltu puisto tulee
                                              olemaan  tuhoisin toimenpide, mitä Selkämeren
                                              ulkosaaristoon on koskaan kohdistettu.

                                             
Lisäksi kannattaa pitää mielessä, että suojelu-
                                              alueen toteutuessa,
helpottuu rakentaminen
                                              ja  luonnonvarojen hyväksikäyttö
puiston ulko-
                                              puolella entisestään. Kenties tästä syystä edus-
                                              kunnan ympäristövaliokunta haluaa saada
                                              asian päätökseen tämän vaalikauden aikana.

    
                                              Tämänhetkinen rajaus ulottuisi kapeahkona
                                              vyöhykkeenä Pyhärannalta Merikarvialle.
                                              Kansallispuistoksi alue on tavattoman pieni,
                                              siksi siihen ei voi soveltaa samoja käytäntöjä
                                              kuin perinteisille ja suuremmille puistoille.
 
                                              Selkämeren alueellahan on varsinaista saaristoa
                                              todella niukasti. Luvian ja Ahlaisten sisäsaaristot
                                              ovat  mökittyneet jo sukupolvia takaisin, Rauman
                                              edustan saaret ovat olleet hyötykäytössä pitkään,
                                              ja mitä jää näitten ulkopuolelle, on kapea nauha
                                              asumattomia kareja ulkomeren reunalla.

                                              Toivon,  että ainakin  Pyhärannan,  Luvian Säpin
                                              sekä  Merikarvian Pooskerin alueitten saarille
                                              määriteltäisiin selkeä suojelusuunnitelma, jonka
                                              perusta ei nojaa ainakaan taloudellisen hyödyn
                                              tavoitteluun. Täällä elämä siis jatkuisi kuten
                                              nytkin, ilman pienintäkään "kehittämishanketta".
 
                                                      
                                  Ovi kutsuvasti auki, kuin puistosuunnitelman premissit ikään.


                                            Elämä Säpin laiturilla tulee saamaan uuden käänteen
                                           puiston antaman statuksen myötä. Nykyiset pientoimijat
                                           saattavat kyllä jäädä niitten tahojen jalkoihin, jotka
                                           osaavat tehokkaasti hyödyntää virkakoneistoa.


                                             
                                               
                                               Onhan vesijetteily varmaankin hauskaa. Mitä
                                               taas viiden...  tai viidentoista vuoden päästä?
                                          


 
 


                                                 Kansallispuisto antaa loistavat perusteet
                                                 EU-rahoitteisille hankkeille. Niitä sitten
                                                 tulevat sukupolvet saavat ihmetellä.

                                              Useimmille Selkämeren alueen saarille pääsevät
                                              ne jotka sinne todella haluavat. Paikallista vene-
                                              kuljetusta on mm. Säppiin, ja pieni omatoimisuus
                                              saaristomatkailussa luo vielä luonnontilassa oleville
                                              tai turismilta säästyneille saarille niitten todellisen
                                              substanssin; erämaisuuden ja luonnonrauhan.
                                            
.
                                          "Hienon luonnonnähtävyyden ääreen halutaan myös
                                            kulttuurihistoriaa, sukeltamista, kalastusta, veneilyä

                                            ja liikunnallisin motiivein retkeilyä harrastavat."
                      

                                            (Rauman kaupunki, tiedoitus,  2005.)


               Luvia, Säppi, Pyhäranta, Kajakulma, KylmäPihlaja, Susikari, Kalla, Outoori, Pooskeri, Reveli.


                 Lisää Säpin saaresta